Lillevorde Kirke

I stenalderen var store dele af det østlige Himmerland dækket af havet, men det område, hvor Lillevorde senere kom til at ligge, ragede op over vandoverfladen som en ø. Efterhånden trak havet sig tilbage, men den tidligere ø gør sig stadig tydeligt gældende som en bakkeø i det omgivende flade landskab. Den gamle havbund var længe for fugtig tillandbrugsmæssig udnyttelse, så oldtidens bønder boede derfor oppe på bakkeøen, men i slumingen af vikingetiden eller i den tidlige middelalder begyndte man at anvende de lavtliggende enge som græsningsarealer, og rundt om bakkeøen opstod der en række nye byer ved foden af de gamle kystskrænter eller på de strandvolde, som havet i sin tid havde skabt ud for den gamle kyst.
 

Her var det let at skaffe drikkevand, og der var bekvem adgang til både de ny græsningsarealer og til agrene på det højere land. Medens gårdene i disse ny landsbyer, Gudum, Sejlflod, Storvorde, Klarup, Romdrup og Lillevorde, blev lagt lavt ved grænsen mellem de to landskabstyper, har man i de fleste tilfælde lagt kirkerne for sig selv oppe på bakken. Det ses tydeligst i Gudum, Sejlflod og Romdrup, men også Lillevorde kirke har denne placering, selv om niveauforskellene her ikke er så voldsomme.

Lillevorde kirkes historie

Udgivet fre d. 15. feb 2019, kl. 20:09
Lillevorde Kirke

Prædikestolen er anskaffet til kirken i regnskabsåret 1616/17 og kostede 17 daler. Den er i typisk renæssancestil med joniske søjler på hjørnerne og såkaldte attiske sl...

Udgivet fre d. 15. feb 2019, kl. 20:07
Lillevorde Kirke

Døbefonten er efter granitalterets flytning den eneste intakte inventargenstand, der er tilbage fra kirkens ældste tid. Helt uændret er den dog ikke, da det tidligere var a...

Udgivet fre d. 15. feb 2019, kl. 20:02
Lillevorde Kirke

Kirkens oprindelige hovedalter af granitkvadre er stadig bevaret inde bag alterbordspanelet af træ. Det er dog ikke urørt, idet det ved restaureringen i 1933 blev flyttet lid...

Udgivet fre d. 15. feb 2019, kl. 19:47
Lillevorde Kirke

Kirken havde oprindelig fladt bræddeloft, men i slumingen af middelalderen, i 1400-årenes senere del eller begyndelsen af 1500-årene, blev der indbygget et stjernehvælv me...

Udgivet fre d. 15. feb 2019, kl. 19:37
Lillevorde Kirke

Lillevorde kirke er som de fleste jyske landsbykirker opført af granitkvadre i den romanske stilperiode, formendig i årtierne omkring år 1200. Om der tidligere har stået e...

Udgivet fre d. 15. feb 2019, kl. 19:33
Lillevorde Kirke

Kirkens særskilte beliggenhed sås tydeligere i gamle dage, da bebyggelsen var mindre, og gårdene lå vest for landsbygaden, den nuværende Randbyvej. Kirken var i middelal...

Ophavsret: