Gravermedhjælper til Gudumholm, Lillevorde og Gudum Kirker søges

Udgivet søn d. 22. mar 2020, kl. 11:51
Nyheder

Trives du med at arbejde i det fri, og med stor indflydelse på egen arbejdsdag, så er denne stilling måske noget for dig: 

Stillingen som gravermedhjælper ved Gudumholm, Lillevorde og Gudum Kirker, Gudumholm-Lillevorde pastorat er ledig til besættelse 15. april 2020 eller snarest muligt herefter. 

Den primære opgave vil være at udføre praktiske graveropgaver ved de tre kirker og kirkegårde i samarbejde med graveren, der har det overordnede ansvar for pastoratets tre kirkegårde.

Stillingen er på 30 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes timer ud over de 30 timer ugentligt, f.eks. ved grandækning.

Stillingen er tidsubestemt, med hjemsendelse uden løn i januar og februar måned. Det må forventes, at det ugentlige timetal kan komme under 30 timer i de øvrige vintermåneder.

Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job, hvor du i samarbejde med graveren varetager det daglige arbejde.

Gravermedhjælperen har følgende kerneopgaver: 

 • varetage kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m
 • kan planlægge arbejdet i samarbejde med graveren
 • varetage kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger
 • rengøring og pasning af kirken
 • forventes at støtte op og deltage i vid udstrækning i de kirkelige arrangementer i løbet af året. 

Vi forventer, at du:

 • er udadvendt og imødekommende og har flair for en god og seriøs betjening af kirkegårdens brugere
 • har erfaring med kirketjeneste og trives med at gøre tjeneste i kirkens rum
 • har gode samarbejdsevner
 • selvstændigt kan tilrettelægge arbejdet
 • har IT-viden på brugerniveau
 • er indstillet på at varetage forefaldende arbejdsopgaver
 • har kørekort til personbil 

Gudumholm-Lillevorde sogne har i alt 6 ansatte, heraf 1 graver og 2 gravermedhjælpere. Graveren har det overordnede ansvar for alle tre kirkegårde. Som vores nye gravermedhjælper vil du i samarbejde med graveren, få ansvaret for den praktiske del af arbejdet ved de tre kirkegård i det daglige arbejde. Administration af alle tre kirkegårde varetages af graveren.

Kirkerne har automatisk ringeanlæg.

Ansættelse sker ved Gudumholm-Lillevorde Sognes Menighedsråd beliggende Aagade 112A, Gudumholm, 9280 Storvorde.

Der er endvidere pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet, i overensstemmelse med de aftaler som menighedsrådet har indgået/indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Anne Steenberg på telefonnummer 20437120 eller på 98316020.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 254.779,12 (trin 1) og kr. 261.892,78 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 292.519,72 (trin 1) og kr. 301.278,31 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9232fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest tirsdag den 7. april 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 16 – dog vil ansættelsessamtaler kunne blive udskudt afhængig af, hvordan situationen med Corona-virus udvikler sig.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer i forbindelse med ansættelse.

Kørekort:

B(Almindelig bil),

Ophavsret: