Inventar

Inventar


# Gudumholm Kirke
Publish date Udgivet fredag d. 15. februar 2019, kl. 20:28

Den 19. december 1909 kunne den nye kirke indvies, og dermed ophørte de gudstjenester, der hver 3. søndag var afholdt i en sal på Asylgården midt i byen. Kirkens arkitekt er L. Olesen, København, der også har tegnet kirkerne i Løgstør fra 1892, Dorf fra 1900, Lyngså fra 1902, Hjallerup og Agersted fra 1903, Badskær fra 1909 og Melholt fra 1911 og desuden også den i Aalborg så kendte bygning Sohngårdsholm fra 1896. Sammen med O. P. Momme har han desuden tegnet Vor Frelsers kirke i Aalborg 1900-02. Ved indvielsen tog kirken sig enkel og smuk ud, med et trækors som altertavle.

Sådan begyndte det også i flere af de andre ”Olesen-kirker”, således i Hjallerup, Agersted og Badskær kirker, men der kom ikke til at gå lang tid, før kirken blev udstyret med et alterbillede. Aalborg Atstidende skriver i artiklen om kirkeindvielsen: ”Kirkerummet er lyst og venligt. Bag to hvide Buer findes Alteret. Foreløbig nøjes dette med et enkelt egetræskors, kønt i sin Fattigdom. Men gudumholmerne vil nu helst have en rigtig Altertavle”.

Det blev den gamle kirkekomites første udsmykningsopgave i det, der i forhandlingsprotokollen bliver omtalt som bestyrelsen af Gudumholm filialkirke i Gudum sogn. Det oprindelige kors over alteret blev nu opsat i kirkens kapel, indtil det fandt sin nuværende plads i 1935 over prædikestolen. Bag kirkebænken i våbenhus findes fler e inskriptioner med blyant fra forskellige omforandringer i kirken, og den ældste er fra 1911 – mon ikke den har med alterbilledet at gøre?

Alterbilledet var en kopi af Poul Peter Rubens ”Die auferweckung des Lazarus”, der nu er nedtaget, efter det nye af Poul Anker Bech i 2009 er opsat. Stående på alteret ses bronzekors af Niels Helledie, se omtale senere. Det gamle alterbillede er anbragt i kirkens kapel, der ligger op til korets nordvæg.