Konfirmation

Udgivet tor d. 14. feb 2019, kl. 21:05
Kirkelig vejviser

Et af de største øjeblikke i ens liv. Sådan kan konfirmationen opleves for rigtig mange. Spørg bare i familien hvordan de husker deres konfirmation. De kan sikkert også fortælle om dengang da man skulle terpe salmevers og høres i Biblen. Det er dog fortid ift. nutidens konfirmandundervisning. I dag er der helt andre måder at gennemføre konfirmationsforberedelse. Nye pædagogiske værktøjer er centrum i undervisningen og giver en klarere indlæring i den kristne tro.

Dengang som nu er det sognepræsten som står for konfirmandundervisningen. Undervisningen foregår i sognegården, og herfra bliver konfirmanderne udstyret med en salmebog og en bibel. To vigtige grundelementer i den kirkelige tro. Bøgerne bliver opbevaret i lokalet og bruges i undervisningen.

Op til selve konfirmationsdagen indstuderes konfirmanderne i hvordan selve ceremonien foregår på den store dag. Konfirmanderne får også tildelt de pladser hvor de skal sidde i kirken. Selve ceremonien gennemgås og hver konfirmand får lov til at få sin salmebog og bibel udleveret. Konfirmationen er en af de store begivenheder i både kirken og hjemme hos de enkelte konfirmander og deres familier. Det er en festdag og fra gammel tid blev det også betragtet at man gik fra at være et barn til at være voksen. Livets alvor begynder. 

Herunder kan du læse mere om konfirmationen og dens historie.

Wikipedia
Konfirmationens historie
Konfirmation – før og nu