Konfirmation

Konfirmation


# Kirkelig vejviser
Publish date Udgivet torsdag d. 14. februar 2019, kl. 21:05

Konfirmation 2019

Kære konfirmander og familier

Nu er årets konfirmander konfirmeret her Bededag kl. 9.00 og 11.00, og det er som altid en stor oplevelse at være med til den her enormt store festdag i de unges liv.

Til næste år er det Bededag, den 8. maj 2020.

Der vil altid være konfirmation i Gudumholm kirke kl. 11.00, hvor der er tradition for at de fleste ønsker konfirmation. Der ud over vil der være konfirmation kl. 9.00 i Gudum eller Lillevorde kirke, hvis der kan opnås enighed om det i en af kirkerne.

Hvis alle ønsker konfirmation i Gudumholm, vil der være en konfirmation kl. 9.00 og kl. 11.00, således at man kan have flere gæster med – to bænkerækker – det giver ca. 12 gæster til hver. Denne deling foretager jeg ved lodtrækning, og så kan man bytte indbyrdes bagefter, så alle er glade.

Undervisningen begynder onsdag den 4. september i Sognegården i Storvorde kl. 8.00(der vil være åbent fra 7.45, så man kan komme ind i varmen), og vi vil være færdige kl. 9.30 i Sognegården, så I kan køre tilbage til skolen.

Der er god og sikker cykelsti mellem Gudumholm skole og sognegården, og menighedsrådet ser sig desværre ikke i stand til at fortsætte med lejet bus til og fra sognegården, og der har været mange forsinkelser til gene for alle parter. 

Sognegården har to undervisningslokaler for konfirmander, og vi skal være i selve salen, hvor vi har udstyr og god plads til både det ene og det andet. Sognegården er også ramme om fælles sogneaftener, som vi har kørt med i flere år og fælles udflugter udgår også her fra en af kirkerne og sognegården. Det kan man læse om på de spisesedler for vores pastorat, som årets konfirmander nu vil dele ud sammen med deres forældre for at spare sammen til Prag-turen. Der efter vil I blive tilbudt denne mulighed for at tjene lidt ind til klassekassen. Her en af dagene skulle I gerne modtage en af dem.

I løbet af undervisningstiden vil der også være fælles aktiviteter i Sognegården, hvor man kan møde de to hold fra Tofthøjskolen, og hvor vi altså slår os sammen om at give de unge mennesker en god oplevelse.

Sidst i forløbet skal vi være et par gange i Gudumholm kirke og kirkerne Gudum og Lillevorde er også rammen om de søndagsgudstjenester, som konfirmanderne skal deltage i – vi har sat det til 10 gange. 

I år har vi afholdt ungdomsgudstjeneste for 3 hold konfirmander i Gudum kirke her i vinters, og det vil vi forsøge at gentage til næste år.

Jeg håber vi kan finde ud af det med selvtransport til morgentimerne og glæder mig til at møde de unge mennesker efter sommerferien i september, og der vil selvfølgelig være bustransport til de oplevelser vi skal på sammen uden for hjemegnen.

Jeg er i gang med at planlægge en såkaldt pilgrimsvandring i Skagen og omegn med en af landets pilgrimspræster. Her vil vi bl. a. gøre stop ved Skagen Museum og lave endemålet ude ved Det grå fyr. Det bliver så et slags Kap de Finesterre, selv om der er langt fra Skagen til Caminoen i Nordspanien.

Der er kommet nye tider med tilmelding, og herunder er linket: 

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

På den måde kan du tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID. 

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. 

Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten. Den digitale konfirmandtilmelding er åben indtil 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen, og det her er altså første gang, så nu må håbe alt virker som det skal. 

Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret her på tlf. 98318808 torsdag og fredag fra 9.00-14.00.

___

Konfirmation i folkekirken

Et af de største øjeblikke i ens liv. Sådan kan konfirmationen opleves for rigtig mange. Spørg bare i familien hvordan de husker deres konfirmation. De kan sikkert også fortælle om dengang da man skulle terpe salmevers og høres i Biblen. Det er dog fortid ift. nutidens konfirmandundervisning. I dag er der helt andre måder at gennemføre konfirmationsforberedelse. Nye pædagogiske værktøjer er centrum i undervisningen og giver en klarere indlæring i den kristne tro.

Dengang som nu er det sognepræsten som står for konfirmandundervisningen. Undervisningen foregår i sognegården, og herfra bliver konfirmanderne udstyret med en salmebog og en bibel. To vigtige grundelementer i den kirkelige tro. Bøgerne bliver opbevaret i lokalet og bruges i undervisningen.

Op til selve konfirmationsdagen indstuderes konfirmanderne i hvordan selve ceremonien foregår på den store dag. Konfirmanderne får også tildelt de pladser hvor de skal sidde i kirken. Selve ceremonien gennemgås og hver konfirmand får lov til at få sin salmebog og bibel udleveret. Konfirmationen er en af de store begivenheder i både kirken og hjemme hos de enkelte konfirmander og deres familier. Det er en festdag og fra gammel tid blev det også betragtet at man gik fra at være et barn til at være voksen. Livets alvor begynder. 

Herunder kan du læse mere om konfirmationen og dens historie.

Wikipedia
Konfirmationens historie
Konfirmation – før og nu