Dåb

Dåb


# Kirkelig vejviser
Publish date Udgivet torsdag d. 14. februar 2019, kl. 20:53

Ring eller mail til sognepræst Jan Brogaard og angiv venligst i hvilken kirke, hvor dåben skal foregå. Du kan evt. finde et passende tidspunkt i den aktuelle gudstjenesteliste.

Dåbssamtale Aftales ved dåbsbestilling. Samtalen finder som regel sted i ens eget hjem.

Navn Et barn skal have et navn inden det bliver 6 måneder. Er du i tvivl om et navn, kan du læse mere om navne og navneregler på borger.dk.

Faddere Et barn skal have mindst 2 og højst 5 faddere. Fadderne skal være døbt med den kristne dåb, de må ikke have tilsluttet sig et ikke-kristent trossamfund, og de skal have nået konfirmationsalderen. Fadderne skrives ind i den elektroniske kirkebog med navn og adresse.

Dåbsdag Alle dåb foregår i forbindelse med gudstjenesterne i kirkerne på søn- og helligdage. Eneste undtagelse er de dåb som foregår i forbindelse med bryllupper.

Fotografering Der må kun være én fotograf pr. barn i kirken. Der må ikke tages billeder ud i kirkerummet!

Folkekirkens Dåbshilsen Hvert barn, der bliver døbt i en af kirkerne, får en dåbspakke med forskelligt materiale om denne begivenhed. I pakken er der en dåbsplakat, en CD+sanghæfte med titlen: “Solen begynder at gløde”, et trækors udført i oliventræ, en billedbog, en forældrevejledning, magasinet “Immanuel”, en hilsen til faddere og en hilsen til barnets bedsteforældre.

Voksendåb Ønsker du at indtræde i folkekirken, skal du gennemgå en voksendåb. Denne handling aftales særskilt med præsten, men den indebærer at du skal gennemgå kristen oplæring inden du kan døbes. I stedet for faddere skal du vælge to dåbsvidner. Selve voksendåben foregår på et tidspunkt, som aftales nærmere om. Har du tidligere været medlem af folkekirken, skal du ikke døbes igen.

Dåb af større børn/kommende konfirmander Oftest er det børn i 12-14 års alderen som ønsker at blive døbt. Børnene i denne aldersgruppe skal ikke gennemgå særskilt kristen lærdom, da de i forvejen går til konfirmationsforberedelse. Dåben skal ske inden barnet konfirmeres, idet konfirmationen skal bekræfte dåben. Der skal vælges 2-5 faddere ifm. dåben.

Hjemmeside om dåben Find flere oplysninger mens Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen svarer på fem spørgsmål stillet af fem forskellige døbte danskere i alderen 2-72 år. Lyt til de dåbssalmer vi synger i kirken og hør Sigurd Barret fortælle om dåben. Det foregår på daabifolkekirken.dk